Stopnie i inicjacje

 

Inicjacje i wtajemniczenia.

Zasadniczym elementem wtajemniczenia w Reiki są inicjacje. Jest to nadanie mocy do uzdrawiania i wykonywania innych czynności energetycznych. Wszelkie działania w Reiki, podporządkowane są naczelnej zasadzie – przekazywania Bezwarunkowej Miłości. Możemy przekazywać energię Reiki tylko po otrzymaniu zgody osoby zainteresowanej. Stosujemy ją tylko po to, by pomóc tym, którzy tego chcą. Szanujemy wolną wolę drugiej istoty. Szanujemy wolność wyznania i poglądów.

Inicjacja to też dostrojenie wibracji ciała fizycznego i eterycznego do przepływu energii Reiki. Odbywa się to poprzez specjalny rytuał, oparty o wiedzę dotyczącą funkcjonowania energii. Wykorzystuje się tu budowę energetyczną  człowieka, który posiada centra energetyczne (nazywane czakrami), przez które wchodzi i wychodzi energia.

Wyróżnia się siedem podstawowych czakramów. Identyfikuje się je w oparciu o kolorowe wibracje.

 

Wtajemniczenia Reiki odbywają się w oparciu o kolejne stopnie.

 

Pierwszy stopień.

Wykonuje się cztery inicjacje.

Dostraja się:

– czakram koronny – otwiera się na odbiór wibracji Reiki,

– czakram czoła – pobudza się poznanie intuicyjne,

– czakram gardła – uaktywnia komunikację z wyższą świadomością i otoczeniem,

– czakram serca – otwiera na bezwarunkową miłość.

W programie przewidziane jest poznanie zasad Reiki, historii i technik uzdrawiania. Po inicjacjach występuje 21 dniowy okres oczyszczania się organizmu i dostrajanie do wibracji Reiki. W tym okresie dobrze jest obserwować siebie, swoje sny, reakcje na otoczenie i wrażenia związane z przepływem energii przez nasze ciało. Najlepiej zapisywać to w specjalnym zeszycie. Wymagana też jest codzienna praktyka Reiki.

Pierwszy stopień jest podstawą do dalszych wtajemniczeń. Kolejne mogą się odbyć po minimalnym okresie – trzech miesięcy.

 

Drugi stopień.

Wykonuje się cztery inicjacje. Dostraja się wibracje cza kramów dłoni, kręgosłupa i ciał energetycznych, do wyższych wibracji Reiki. Uczy się technik uzdrawiania na odległość, technik medytacyjnych i zasad wykorzystania trzech symboli.

Po inicjacjach następuje ponownie 21 dni oczyszczania, podobnie jak w pierwszym stopniu.

 

Drugi stopień specjalistyczny (rozszerzony).

Przeznaczony dla adeptów Reiki, którzy chcą doskonalić swoje wnętrze. Nauczanie odbywa się po trzech miesiącach, od drugiego stopnia. Przeprowadza się trzy inicjacje. Dostraja się tu czakramy stóp i ciała energetyczne do wyższych wibracji. Uczy się posługiwania symboli, egzorcyzmów i technik medytacyjnych.

Po inicjacjach 21 dni oczyszczania.

 

Trzeci stopień – mistrzowski.

Rozpoczyna się nauka z Mistrzem. Początek nauki to minimum, po sześciu miesiącach od stopnia drugiego specjalistycznego. Wyróżnia się tu cztery etapy.

Pierwszy to – uzdrawianie.

W programie – trzy spotkania, po dwa dni, co dwa miesiące. Uczy się technik uzdrawiania, w tym zabiegi na ciele fizycznym, na poziomie astralnym, w wizualizacji. Autohipnoza i sugestio terapia. Wykorzystanie fitoterapii i innych metod w Reiki. Techniki samorozwoju.

Drugi to – nauczanie I i II stopnia Reiki.

W programie spotkania jak wyżej, po sześciu miesiącach praktyki w uzdrawianiu. Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Mistrza, podczas inicjacji I i II stopnia. Uczy się technik inicjacji i samo rozwoju w tym:

– widzenie aury i przepływu energii, telepatii, rozwoju kundalini.

Trzeci etap to – nauczanie II stopnia specjalistycznego (rozszerzonego).

W programie spotkania jak wyżej i uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez Mistrza, podczas inicjacji I, II i II specjalistycznego stopnia. Uczy się kolejnych technik inicjacji i samorozwoju, w tym widzenie w głąb ciała, techniki telepatii, wyższe techniki pracy energią.

Czwarty etap – Wielkiego Mistrza.

W programie spotkania jak wyżej i uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez Mistrza. Uczy się wyższych technik pracy energią.

Okres nauczania trzeciego stopnia to minimum dwa lata. Otrzymanie dyplomu (świadectwa) inicjacji, jest dokumentem stwierdzającym odbycie inicjacji.

Nie stwierdza to, że ktoś jest faktycznym Mistrzem. O tym zaświadcza sam człowiek, jego umiejętności i wiedza. Tytuł Wielkiego Mistrza informuje jedynie, że dany człowiek może nauczać innych Mistrzów i jest bardziej tytułem honorowym, niż faktycznym. Są też i faktyczni, Wielcy Mistrzowie. Znajdą się wtedy, kiedy uczeń będzie gotów.

      Reiki             Legenda             Zasady Reiki            Przekaz energii