Legenda

 

Legenda przekazana przez Wielką Mistrzyni Hawayo Takara

 

Dr Mikao Usui żył w XiX wieku. Był wykładowcą i księdzem na Uniwersytecie Kyoto w Japonii. Po jednym z niedzielnych nabożeństw, podeszli do niego studenci z pytaniem o jego doświadczenia w zakresie naturalnego uzdrawiania. sui nie praktykował naturalnego uzdrawiania, w więc nie posiadał w tym zakresie żadnych doświadczeń. Takie pytanie zainspirowało Usui do poszukiwań.  Po wielu latach odnalazł zapisy sanskryckie, liczące ponad 2500 lat. Przedstawiały one sposoby posługiwania sie energią.

Teoretyczna znajomość sposobów wykorzystania okazała sie niewystarczająca. Rozmowy z mnichami ZEN uświadomiły Usui konieczność medytacji w celu uzyskania mocy do uzdrawiania i wykonywania innych praktyk energetycznych.  Przez 21 dni medytował, pościł i modlił się na górze Kuri Yama i tam doznał doznał Oświecenia, podczas którego otworzyły się kanały energetyczne. W drodze powrotnej wykorzystywał zdobytą umiejętność do uzdrawianie siebie i innych. Przez następne siedem lat pracował w dzielnicy biedaków, tam ich uzdrawiał. Życie i obserwacja żebraków tak bardzo wstrząsnęła Usui, że postanowił opracować zasady duchowe Reiki i kolejne lata poświęcił nauczaniu. Uświadamiał ludziom ich odpowiedzialność za swoje zdrowie i postępowanie w codziennym życiu, wynikające z prawa Przyczyny i Skutku.

Nauczał i inicjował wielu Mistrzów Reiki…

 

Reiki       Zasady Reiki        Stopnie i inicjacje        Przekaz energii