Reiki

 

Słowo to używane jest do zobrazowania nauki o posługiwaniu się energią duchową. Zaczerpnięte jest z języka japońskiego i oznacza:

 

REI – Duch, Boska siła, Istota rzeczy, Uniwersalne dawanie…

KI – energia życia, siła życia…

REIKI – Uniwersalna Energia Miłości Dające Życie. Uniwersalna Energia Lecząca.

Uczniowie Reiki, traktują Ją jako sposób na codzienne życie. Pomaga ona zrozumieć otaczający nas świat. Możemy poznawać nasze wnętrze i zharmonizować potrzeby ciała fizycznego. Reiki wprowadza w nasze życie szacunek do rzeczywistości duchowej i materialnej. Uczy nas, praktycznego zastosowania Bezwarunkowej Miłości. Otwiera przed nami nasze wnętrze pozwalając  zjednoczyć się z Bogiem (Absolutem). Pozwala dotrzec do Wszechwiedzy, która jest w każdym człowieku.

Najstarsze zapisy dotyczące znaczenia słowa Reiki sporządzone zostały przez Chińczyka Guazi, w III wieku przed Chrystusem. Kolejne informacje przekazywane zostały przez Japończyka Mikao Usui.

 

Dogłębne zrozumienie Reiki osiągnąć można przez systematyczne doskonalenie siebie i poznanie własnej Boskości. Jedynym z elementów poznania siebie i wiedzy o życiu jest zastosowanie medytacji.  Pierwszym ćwiczeniem medytacyjnym jest odczuwanie symboli graficznych Reiki. W tym celu, po chwilowym wyciszeniu swojego ciała, umieszczamy obie dłonie nad symbolem, po 5 minutach zamykamy oczy i staramy się dłońmi odbierać wibracje znaku, po następnych 5 minutach staramy się odbierać wrażenia na twarzy, następnie w całym ciele…

Legenda      

  Stopnie i inicjacje     

   Zasady Reiki      

Przekaz energii

 

[like]