Kamienie szlachetne i energia Reiki

 

Kamienie szlachetne, mimo iż wydają się być stałe i nieruchome, w rzeczywistości są pełne wibracji. Wibracje zależne są od ich kształtu i mają też związek z kolorem. Aby uaktywnić leczniczą i pozytywną energię kamieni szlachetnych musimy samodzielnie je pozdrowić naszym wewnętrznym światłem i miłością. Tylko wtedy będą miały faktycznie dużą moc i pomogą nam podczas terapii przy użyciu energii Reiki. Promieniowanie kamieni może być wtedy ukierunkowane na nas samych. Na czym to w rzeczywistości polega? 

Uaktywnienie mocy kamieni szlachetnych odbyć się może na różne sposoby. Jednym z nich są rytuały, innym – wizualizacje. Można także pokusić się o elementy programowania. Dłonie człowieka korzystającego z energii Reiki są naładowane miłością i pozytywną energią. Właśnie dzięki temu, gdy osoba taka bierze kamień szlachetny do ręki, może go aktywować – kamieniowi przekazywana jest bowiem miłość i silne, pochodzące z serca ludzkiego wibracje. Wtedy właśnie kamień taki może znaleźć do nas głęboki dostęp i faktycznie pomóc nam. 

Kamienie szlachetne, które leżą w pewnym miejscu, rozświetlają swoje otoczenie i emanują promieniowaniem i swoją wibracją. Wibracja ta i promieniowanie pozwalają zjawić się określonym istotom świetlnym (zależnie od barwy kamienia). Nasza sesja terapeutyczna Reiki może być dzięki świetlnym istotom bardzo wzmocniona – jej skuteczność wzrasta, a ilość ogólnej pozytywnej energii w otoczeniu kamieni i nas zwiększa się. Energia kamieni działa, gdyż każdy człowiek odbiera kolory w dwojaki sposób: nie tylko wzrokiem, ale i poprzez swoje centra energetyczne. Centra te odpowiadają za reagowanie na określone barwy, a poprzez to otwierają człowieka na lecznicze właściwości kamieni i ich barw. Na te właśnie centra skierowane są układy dłoni w Reiki.

Można wybrać jeden z wielu rodzajów kamieni ze względu na ich formę. Może to być kamień okrągły, w kształcie jaja, piramidy, sześcianu albo obelisku. Jedno z naszych ciał energetycznych cały czas czerpie energię z energii kamienia podczas terapii. Działanie kamieni może być o wiele bardziej wzmocnione jeśli dana osoba przeszła II stopień inicjacji. Wtedy świetlista energia kamienia zostaje wzmożona – wibracje nas samych pokrywają się z wibracjami kamienia i łatwiej im wejść w skuteczniejszą fazę oddziaływania na otoczenie.

 

Kamienie i Reiki współdziałają na podstawowej płaszczyźnie – wibracji i światła, czyli pozytywnej, życiodajnej energii. Dzięki temu zastosowanie obu technik terapii: energią Reiki i wibracjami oraz światłem kamieni, daje zdumiewające efekty.

 <- Litoterapia

[like]