Huna

 

Kiedy szukamy i próbujemy odnaleźć, lub też w jakiś inny sposób zrozumieć to, co nas nurtuje odnośnie rozwoju duchowego i gdy jesteśmy już gotowi, aby to, co dla nas przeznaczone otrzymać, dostajemy to właśnie w takiej formie. Formie dla nas przyswajalnej i akceptowalnej pod każdym względem.

HUNA

Dla niektórych to coś nowego a dla innych – codzienność.

Mój pierwszy kontakt z NIĄ to otrzymana wieki temu jakaś ulotka, zapewne z Targów Ezoterycznych. Wiadomości na niej wyglądały enigmatycznie, ale jednocześnie wzbudziły moją ciekawość – koniecznie chciałam dowiedzieć się czym Huna tak naprawdę jest! Szukałam więc informacji, czytałam kolejne książki, od klasyki M.F. Long, L. Żądło po ostatnią H. Krotoschin. Dla mnie jest to wiedza prosta, akceptowalna i wiarygodna.

 

Huna i kahuna  (z zapisanych zbiorów)
Termin „huna” oznacza tajemnice, co w pełni charakteryzuje całą tajemną wiedzę kahunów. Z kolei kahuna to kapłan/ kapłanka, nauczyciel duchowy. Jest ono złożone z dwóch słów:
– kahu – oznaczające uhonorowany lub wysoki sługa, ponoszący odpowiedzialność za osoby lub dobra;
– na – określające łagodność i wolność od porywczych emocji.
Kahuna to także:
– ka, pełniące funkcje przedimka. Ka oznacza – „należący do”, określa również strażnika tajemnicy, przechowującego tajemną wiedzę;
– huna, która jest ukryta oraz ochraniana tajemną wiedzą i mądrością.
Można zatem stwierdzić, to człowiek należący do wiedzy tajemnej.

Huna jest wiedzą i praktyką z zakresu psychologii, filozofii, religii a także doświadczeń życiowych. To wiedza o psychice człowieka i siłach ludzkiego ducha. Jest dostępna dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. W tym kontekście nie jest ona tajemna, nie jest też magią.

Huna nie pochodzi z Wysp Hawajskich. Dotarła tam za pośrednictwem plemion, które zasiedlały Saharę. Istnieje natomiast pogląd mówiący o tym, iż Huna jest dziedzictwem z czasów Mu oraz Atlantydy, przekazanym przez wtajemniczonych MAN A’HUNA ż Plejad. Nie ma jednak żadnych dowodów, które potwierdziłyby tę tezę. Pewne jest natomiast to, że Huna liczy 5-6 tysięcy lat i była już znana w dawnym Egipcie. Istota Huny, zdaniem H. Krotoschina, sprowadza się do dwóch, podstawowych idei:
1. Człowiek jest duchową istotą w potrójnej postaci. Naszym zadaniem jest zharmonizowanie i połączenie trzech poziomów świadomości w jedną całość;
2. Myśli stają się realnymi bytami, jeśli tego chcemy.

W każdym człowieku działają trzy stopnie świadomości, połączone ze sobą:

  • KANE (Aumakua) – wyższe „Ja”; nadświadomość identyfikowana z Aniołem Stróżem w religii chrześcijańskiej; ma największy wpływ na nasz kontakt z kosmosem;
  • LONO (Uhane) – średnie Ja; świadomość; świadomy umysł;
  • KU (Unihipili) – niższe Ja – podświadomość; najważniejsza z punktu widzenia osobowości

Tajemnica Huny
Tajemnica Huny polega na tym, że całe życie – ha – jest współgraniem między aktywną – hu – i pasywną – na – energią. Myśli -una – tak wpływają na energię, że przeżycia i doświadczenia – hua – zmieniają się. Czynnikiem sprawczym jest więc mana – energia. – Mana – wewnętrzna lub boska moc; kierowana energia – tzn. taka, którą wykorzysta się w jakimś celu. Źródło pojęcia „mana” zawiera w sobie dwa rdzenne słówka. I tak:

  • MANA – moc, siła, podzielenie lub rozgałęzienie, inteligencja, także symbol niższej siły życiowej używanej przez Unihipili;
  • MA – oplatać, tak jak winorośl lub bluszcz oplatający drzewo;
  • NA – małe kulki z materii.
[like]